ผลงานของเรา

• สาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อ.สะบ้าย้อย