เกี่ยวกับเรา

เอนกการช่าง เครื่องรีดยาง, เครื่องจักรยาง, เครื่องตัดสับ, เครื่องจักร, เคื่องจักรผลิตปุ๋ย
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 จนถึงปัจจุบันหลังจากความสำเร็จที่ต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานมากกว่า 50 ปี ที่ได้พัฒนาจากโรงกลึงสู่โรงงานที่ได้มาตรฐานในการผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยเฉพาะพืชไร่เศรษฐกิจ เช่น ปาล์ม / ยาง / ข้าว / มะพร้าว / ข้าวโพด / อ้อย ฯลฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทเอนกการช่างได้ดำเนินการด้วยความตั้งใจที่ว่าจะผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ และให้การบริการลูกค้าทั้งก่อนและหลัง การขายอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท
หัวใจของการบริการของเราก็คือเราให้คำปรึกษาแก่ท่านตั้งแต่ท่านเริ่มติดต่อกับเรา ปัจจุบัน เรามีพนักงานของเราที่โรงงาน / และฝ่ายขาย ส่วนใหญ่เป็นวิศวกรจะสามารถให้คำแนะนำต่อท่านได้ว่า ควรจะเลือกใช้ เครื่องจักร อุปกรณ์เป็นแบบใด ขนาดใด และควรจะทำการติดตั้งอย่างไร เพื่อให้เครื่องจักรกลชนิดต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทนทานที่สุด และมีปัญหาน้อยที่สุดด้วยการบริการเช่นนี้ ท่านจึงมั่นใจได้ว่า เงินลงทุนของท่าน / หน่วยงานของท่านจะถูกใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งทำให้เราบริการท่านได้ อย่างรวดเร็วก็คือ เรามีสต็อกสินค้า ที่ทางโรงงานได้ผลิตไว้สำเร็จรูป และชั้นส่วนอยู่ที่โรงงานหาดใหญ่ / และสาขาสุราษฎร์ธานี อย่างเพียงพอเป็นการให้ความมั่นใจกับท่านได้ว่าเราจะสามารถจัดส่งสินค้าให้ท่านได้ในเวลาอันรวดเร็วหากท่านต้องการให้ทางเราบริการเราก็มีอะไหล่และสามรถจัดส่งทีมงานช่างไปดูแลได้ทันทีตามจุดใกล้ศูนย์บริการของเรา
บริษัทเอนกการช่าง เราอยู่ในแนวหน้าของผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ที่ครบครันที่สุดของวงการ “เกษตรกรรม” ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรโรงงานปุ๋ย อุตสาหกรรมงานยาง / อุตสาหกรรมปาล์ม แปรรูปอาหารคน / แปรรูปอาหารสัตว์
ปัจจุบัน เราเป็นผู้เสนอรายเดียวที่ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรทั้งระบบจนใช้งานได้จริง บริษัทเราไม่ใช่จะขายอุปกรณ์ เพียงอย่างเดียวเรามีภารกิจแน่ชัดตั้งแต่ต้น “จะเป็นผู้เสนอเครื่องจักรกลทางการเกษตรทั้งระบบ ที่ดีที่สุด” และยังคงจะเป็นเช่นนั้นต่อไป “เรารับประกัน