ผลงานของเรา

• สาธิตการใช้งานเพื่อการเกษตร สกย.เกาะใหญ่