ผลงานของเรา

• สาธิตการใช้งานเครื่องมือการเกษตร กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บ.ป่ายางใหม่ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา