เครื่องจักรตัด-สับ

เครื่องตัด-สับ รุ่นหน้ากว้าง 8 นิ้ว สี่ล้อเล็ก

เอนกการช่าง เครื่องรีดยาง, เครื่องจักรยาง, เครื่องตัดสับ, เครื่องจักร, เคื่องจักรผลิตปุ๋ย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.สามารถตัด-สับ ต้นข้าวโพด หญ้า ฟาง อ้อย ทางปาล์ม ทางมะพร้าว กระถิน และอื่นๆ ได้
2.การตัด-สับ สามารถตัด-สับได้ชั่วโมงละ 1-3 ตันต่อชั่วโมง แล้วแต่ความยาวของชิ้นงาน
3.ใช้ความเร็วรอบในการทำงาน 800-900 รอบ/นาที
4.ใช้มอเตอร์ขนาด 3 แรงม้าขึ้นไป
5.ใช้เครื่องยนต์ขนาด 8 แรงม้าขึ้นไป
6.สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยล้อ 4 ล้อ
7.น้ำหนักของตัวเครื่อง ไม่รวมต้นกำลัง 200 กิโลกรัม
8.เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
9.ผลิตในประเทศไทย