เครื่องจักรปุ๋ย

เครื่องร่อนคัดแยกเม็ดปุ๋ย รุ่น NC1

เอนกการช่าง เครื่องรีดยาง, เครื่องจักรยาง, เครื่องตัดสับ, เครื่องจักร, เคื่องจักรผลิตปุ๋ย

เป็นเครื่องจักรที่ใช้สำหรับร่อนคัดแยกเศษผงที่เกิดจากขบวนการอัดเม็ด ช่วยให้ปุ๋ยที่ได้มีเม็ดที่สวยงาม ผิวของเม็ดปุ๋ยจะกลมและมันเงาขึ้น พร้อมทั้งช่วยลดความชื้นของเม็ดปุ๋ย ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการตากเม็ดปุ๋ยได้ อีกด้วย

- ควรใช้ร่วมกับเครื่องอัดเม็ดรุ่น TR160

- ใช้ Motor 2 HP

- ตะแกรงร่อนมีให้เลือก เป็นเหล็ก หรือสเตนเลส