เครื่องจักรตัด-สับ

เครื่องตัด-สับ รุ่นหน้ากว้าง 7นิ้ว

เอนกการช่าง เครื่องรีดยาง, เครื่องจักรยาง, เครื่องตัดสับ, เครื่องจักร, เคื่องจักรผลิตปุ๋ย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.สามารถหั่นต้นข้าวโพด หญ้า ฟาง หรือกระถิน และอื่นๆ ได้
2.การหั่นต้นข้าวโพดหรือหญ้า สามารถหั่นได้ชั่วโมงละ 400 กิโลกรัม
3.ใช้ความเร็วรอบในการทำงาน 400-500 รอบ/นาที
4.ใช้มอเตอร์ขนาด 2 แรงม้าขึ้นไป
5.ความยาวไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้
6.ตัวเครื่องตัด-สับ รุ่นหอยโข่งเล็ก หน้ากว้าง 6 นิ้ว มีขนาดความกว้าง 100x150x110 ซ.ม.
7.น้ำหนักของตัวเครื่อง ไม่รวมตันกำลัง 100 กิโลกรัม
8.สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยล้อ 4 ล้อ
9.เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
10.ผลิตในประเทศไทย