เครื่องจักรปุ๋ย

เครื่องผสมปุ๋ยเคมี รุ่น MS

เอนกการช่าง เครื่องรีดยาง, เครื่องจักรยาง, เครื่องตัดสับ, เครื่องจักร, เคื่องจักรผลิตปุ๋ย

เครื่องผสมปุ๋ยเคมี รุ่น MS
     สำหรับผสมปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ผสมวัสดุสำหรับหมักปุ๋ย  ผสมปุ๋ยอินทรีย์เคมี  ผสมอาหารสัตว์ ฯลฯ ถังผสมและอุปกรณ์สำหรับกวนผสมทำจาก สแตนเลส เครื่องผสม รุ่น MS มีให้เลือก 5 รุ่น คือ

MS 50
- มอเตอร์ 1 HP
- ผสมปุ๋ยเคมีได้ครั้งละ 50 Kg / 30 วินาที

MS 100
- มอเตอร์ 2 HP
- ผสมปุ๋ยเคมีได้ครั้งละ 100 Kg / 60 วินาที

MS 200
- มอเตอร์ 3 HP
- ผสมปุ๋ยเคมีได้ครั้งละ 200 Kg / 60 วินาที

MS 300
- มอเตอร์ 5 HP
- ผสมปุ๋ยเคมีได้ครั้งละ 300 Kg / 180 วินาที

MS 500
- มอเตอร์ 7.5 HP
- ผสมปุ๋ยเคมีได้ครั้งละ 500 Kg / 240 วินาที