เครื่องจักรปุ๋ย

เครื่องผสมปุ๋ยแนวนอน รุ่น MR

เอนกการช่าง เครื่องรีดยาง, เครื่องจักรยาง, เครื่องตัดสับ, เครื่องจักร, เคื่องจักรผลิตปุ๋ย

เป็นเครื่องจักรที่ใช้สำหรับผสมวัตถุดิบสำหรับหมักทำปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ ปุ๋ยหมักสำหรับอัดเม็ด ผสมปุ๋ยเคมี ดินปลูก เชื้อเห็ด เป็นต้น เป็นการผสมโดยแกนกวนแบบแนวนอน

รหัส อัตราการผสมปุ๋ยหมัก ต่อครั้ง ขนาดมอเตอร์ 220V  380V ขนาดเครื่องยนต์
MR-50 100 Kg 3 HP 9 HP
MR-65 200 Kg 5 HP 11 HP