เครื่องจักรตัด-สับ

เครื่องตัด-สับ รุ่นหน้ากว้าง 12 นิ้ว

เอนกการช่าง เครื่องรีดยาง, เครื่องจักรยาง, เครื่องตัดสับ, เครื่องจักร, เคื่องจักรผลิตปุ๋ย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.สามารถตัด-สับ ต้นข้าวโพด หญ้า ฟาง อ้อย ทางปาล์ม ทางมะพร้าว กระถิน และอื่นๆได้
2.การตัด-สับ สามารถตัด สับได้ชั่วโมงละ 1-3 ตันต่อชั่วโมง การวางวัตถุดิบแบบต่อเนื่อง (แล้วแต่ความยาวของชิ้นงาน)
3.ความยายของชิ้นงานที่ตัด-สับออกมาโดยประมาณ 1-3 ซ.ม.
4.ใช้ความเร็วรอบในการทำงาน 800-900 รอบ/นาที
5.ใช้มอเตอร์ขนาด 7.5 แรงม้าขึ้นไป
6.ใช้เครื่องยนต์ขนาด 14 แรงม้าขึ้นไป
7.สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยล้อ 3 ล้อใหญ่
8.น้ำหนักของตัวเครื่อง ไม่รวมตันกำลัง 500 กิโลกรัม
9.เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
10.ผลิตในประเทศไทย