เครื่องจักรยาง

เครื่องรีดยาง , จักรรีดยาง รุ่น A2005

เอนกการช่าง เครื่องรีดยาง, เครื่องจักรยาง, เครื่องตัดสับ, เครื่องจักร, เคื่องจักรผลิตปุ๋ย

•รีดแผ่นยางจากตะกงปูนได้  500 แผ่นต่อชั่วโมง

•ขนาดลูกรีด 4 1/2" x 27" จำนวน 5 คู่ 

•รีดเรียบ 3 คู่ รีดลาย 2 คู่

•มอเตอร์ 1 HP 220V (Mitsubishi )

•รับประกันเครื่อง 1 ปี