เครื่องจักรยาง

เครื่องรีดยาง , จักรรีดยาง รุ่น A2007

เอนกการช่าง เครื่องรีดยาง, เครื่องจักรยาง, เครื่องตัดสับ, เครื่องจักร, เคื่องจักรผลิตปุ๋ย

เป็นเครื่องรีดยางที่ใช้รีดแผ่นยางจาก รางเสียบ (ตะกงปูน)

เหมาะสำหรับโรงงานรับซื้อน้ำยางเพื่อทำแผ่น

รีดแผ่นยางได้ 1300 แผ่น/ชั่วโมง

ลูกรีดทำจากเหล็กหล่อ ขนาด 7 1/2 " x 32" 

ต้นกำลังขับเคลื่อนโดยใช้ มอเตอร์ หรือ เครื่องยนต์

เครื่องรีดยางรุ่น A2007 มีให้เลือก 4 แบบ คือ

  A2007-C5   เป็นเครื่องรีดยางที่มีระบบส่งกำลังจาก  Warm gear ไปยังลูกรีดแต่ละคู่ขับเคลื่อนด้วยโซ่   จำนวนลูกรีด 5 คู่ประกอบด้วย รีดเรียบ 3 คู่ , รีดลาย 2 คู่ Motor  5HP  หรือเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 9 HP

  A2007-Cุ6   เป็นเครื่องรีดยางที่มีระบบส่งกำลังจาก  Warm gear ไปยังลูกรีดแต่ละคู่ขับเคลื่อนด้วยโซ่   จำนวนลูกรีด 6 คู่ประกอบด้วย รีดเรียบ 4 คู่ , รีดลาย 2 คู่ Motor 7.5 HP หรือเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 11 HP

  A2007-S5  เป็นเครื่องรีดยางที่มีระบบส่งกำลังจาก   Warm gearไปยังลูกรีดแต่ละคู่ขับเคลื่อนด้วยเฟืองขบ จำนวนลูกรีด 5 คู่ประกอบด้วย รีดเรียบ 3 คู่ , รีดลาย 2 คู่ Motor 5 HP  หรือเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 9 HP
 
   A2007-S6  เป็นเครื่องรีดยางที่มีระบบส่งกำลังจาก   Warm gearไปยังลูกรีดแต่ละคู่ขับเคลื่อนด้วยเฟืองขบ จำนวนลูกรีด 6 คู่ประกอบด้วย รีดเรียบ 4 คู่ , รีดลาย 2 คู่ Motor 7.5 HP  หรือเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 11 HP