เครื่องจักรยาง

เครื่องรีดยางแผ่น,จักรรีดยาง รุ่น A2006

เอนกการช่าง เครื่องรีดยาง, เครื่องจักรยาง, เครื่องตัดสับ, เครื่องจักร, เคื่องจักรผลิตปุ๋ย
  • รีดแผ่นยางจากรางเสียบได้ 1,200 แผ่นต่อชั่วโมง
  • ขนาดลูกรีด 6 1/2" x 32" จำนวน 5 คู่
  • รีดเรียบ 3 คู่ รีดลาย 2 คู่
  • มอเตอร์ 3 HP หรือเครื่องยนต์
  • แผ่นยางบางสวยหัวแผ่นยางไม่พับ 100 %
  • รับประกันเครื่อง 1 ปี
  • เหมาะสำหรับโรงงานหรือ สกย.