เครื่องจักรตัด-สับ

เครื่องตัดสับ รุ่น D5

เอนกการช่าง เครื่องรีดยาง, เครื่องจักรยาง, เครื่องตัดสับ, เครื่องจักร, เคื่องจักรผลิตปุ๋ย

สับกิ่งไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว มอเตอร์ขนาด 5 HP