เครื่องจักรปุ๋ย

ชุดอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์

เอนกการช่าง เครื่องรีดยาง, เครื่องจักรยาง, เครื่องตัดสับ, เครื่องจักร, เคื่องจักรผลิตปุ๋ย

ชุดอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ 6 ตัน/วัน

 

 ประกอบด้วย1. เครื่องผสมปุ๋ย รุ่น MC 80 จำนวน 2 เครื่อง
2. สายพานลำเลียง 1 ชุด
3. เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย รุ่น TR160 จำนวน 2 เครื่อง
4. ตะแกรงคัดเม็ด รุ่น NC1 จำนวน 2 เครื่อง

 


ชุดอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ 3 ตัน/วัน

 ประกอบด้วย 

1. เครื่องผสมปุ๋ย รุ่น MC 80 จำนวน 2 เครื่อง

2. สายพานลำเลียง 1 ชุด

3. เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย รุ่น TR160 จำนวน 1 เครื่อง

4. ตะแกรงคัดเม็ด รุ่น NC1 จำนวน 1 เครื่อง