เครื่องจักรปุ๋ย

เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย รุ่น TR160

เอนกการช่าง เครื่องรีดยาง, เครื่องจักรยาง, เครื่องตัดสับ, เครื่องจักร, เคื่องจักรผลิตปุ๋ย

เป็นเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ ที่สามารถอัดเม็ดปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอัดเม็ด ปุ๋ยอินทรีย์ ได้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่สามารถขึ้นจานปั้นได้

สามารถอัดเม็ดปุ๋ยได้ 300-500 Kg / ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบและขนาดรูหัวอัด

เม็ดปุ๋ยที่ได้มีลักษณะเป็นเม็ดทรงกระบอก หัวอัดมีขนาดรูให้เลือกตั้งแต่ 4 , 5 , 6 , 7 มม. และสามารถถอดเปลี่ยนหัวอัดได้สะดวก

มีระบบกระจายปุ๋ย และป้อนปุ๋ยลงหัวอัดแบบอัตโนมัติ

สามารถใช้ต่อเข้ารวมกับตะแกรงคัดเม็ด รุ่น NC1 ได้ เพื่อขัดลบมุมเม็ดปุ๋ยให้สวยงามขึ้นและร่อนแยกเอาผงออกจากเม็ดปุ๋ย

*****เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย รุ่น TR160 ควรใช้ร่วมกับตะแกรงคัดเม็ดรุ่น NC1 จะได้เม็ดปุ๋ยที่มีรูปทรงสวยงามมากขึ้นและลดเวลาในการตากเม็ดปุ๋ยได้ด้วย*****