เครื่องจักรปุ๋ย

จานปั้นปุ๋ย

เอนกการช่าง เครื่องรีดยาง, เครื่องจักรยาง, เครื่องตัดสับ, เครื่องจักร, เคื่องจักรผลิตปุ๋ย

- สำหรับปั้นเม็ดปุ๋ยเพิ่มความสวยงามและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

- การปั้นเม็ดด้วยจานปั้นจะทำให้เม็ดปุ๋ยกลมสวย

- สามารถติดตั้งระบบสายพานเข้าจานและสายพานออกจากจานได้

รหัส ขนาดจาน / ซม. ลักษณะของจาน มอเตอร์
D-150 150 1 ชั้น 1.5 HP
D-240 240 1 ชั้น 2 HP
D2-240 240 2 ชั้น 2 HP
D-300 300 1 ชั้น 3 HP
D2-300 300 2 ชั้น 3 HP