เครื่องจักรปุ๋ย

ชุดท่ออบปุ๋ย

เอนกการช่าง เครื่องรีดยาง, เครื่องจักรยาง, เครื่องตัดสับ, เครื่องจักร, เคื่องจักรผลิตปุ๋ย

สำหรับอบเม็ดปุ๋ยเพื่อลดความชื้น

ใช้ความร้อนจากเตาเผาแกลบระบบอัตโนมัติหรือ จากไม้ฟืน

รุ่น ขนาดท่ออบ ความยาวท่อ มอเตอร์ขับท่อ มอเตอร์พัดลม
P6m1 77 cm 1 ชั้น 6 เมตร 5 HP 5 HP
P12m1 100 cm 1 ชั้น 12 เมตร 10 HP 15 HP
P12m2 100 cm 2 ชั้น 12 เมตร 20 HP 30 HP