เครื่องจักรปุ๋ย

เครื่องร่อนคัดแยกเม็ดปุ๋ย รุ่น NC-2

เอนกการช่าง เครื่องรีดยาง, เครื่องจักรยาง, เครื่องตัดสับ, เครื่องจักร, เคื่องจักรผลิตปุ๋ย

สำหรับร่อนคัดแยกเม็ดปุ๋ยให้ได้ขนาดตามความต้องการ โดยจะแบ่งขนาดของ เม็ดปุ๋ยที่แยกได้เป็น 3 ส่วน คือ

1. เม็ดดี คือเม็ดที่ได้ขนาดตามต้องการ
2. ผง
3. เม็ดโต

- ขนาดมอเตอร์ 2 HP

- ตะแกรงร่อนมีให้เลือกแบบเหล็กหรือ สเตนเลส