เครื่องจักรปุ๋ย

เครื่องบดย่อยเทรเลอร์

เอนกการช่าง เครื่องรีดยาง, เครื่องจักรยาง, เครื่องตัดสับ, เครื่องจักร, เคื่องจักรผลิตปุ๋ย

เป็นเครื่องสับย่อยที่มีระบบการย่อย 2 ระบบ คือ

- ระบบ Hammer millสำหรับบดย่อย ซากพืช ซากสัตว์ และมูลสัตว์ ให้มีขนาดเล็กลงได้ ตามขนาดที่ต้องการ

- ระบบ High speed dise สำหรับสับย่อย กิ่งไม้ กาบมะพร้าว ก้านปาล์ม ให้มีขนาดเล็กลงเป็นชิ้นเล็กๆ และสามารถผ่านในระบบ Hammer mill ได้อีกครั้งในขั้นเดียวกัน

- มีล้อยาง 14” จำนวน 3 ล้อติดตัวเครื่อง

- ขับเคลื่อนโดยใช้เครื่องยนต์ขนาด 11 HP หรือมอเตอร์ 7.5 HP