เครื่องจักรก่อสร้าง

เครื่องอัดอิฐซิเมนต์บล็อก

เอนกการช่าง เครื่องรีดยาง, เครื่องจักรยาง, เครื่องตัดสับ, เครื่องจักร, เคื่องจักรผลิตปุ๋ย
เครื่องจักร รหัส รายละเอียดเครื่องจักร กำลังผลิต/ครั้ง มอเตอร์
เครื่องอัดอิฐบล็อก PT2 ระบบเท้าเหยียบอัดมือโยกอิฐออกจากบล็อก 2 ก้อน 3 HP
PH2 ระบบใช้เท้าเหยียบอัดไฮดรอลิคพาอิฐขึ้นจากบล็อก 2 ก้อน 3 HP
PHK2 อัดและพาอิฐขึ้นด้วยระบบไฮดรอลิค 2 ก้อน 3 HP
PH4 อัดและพาอิฐขึ้นด้วยระบบไฮดรอลิค 4 ก้อน 7.5 HP
เครื่องผสมปูน MS100 ถังผสมทรงกลม 2 ชั้นขนาด 60x50 ซม.หนา 6 มม. 30 ก้อน 5 HP
MS120 ถังผสมทรงกลม 2 ชั้นขนาด x50 ซม.หนา 6 มม. 60 ก้อน 7.5 HP
ไซโลและสายพาน C1 สายพาน ขอบบั้ง ขนาด 14”x 6 เมตร 40 ก้อน 2 HP
C2 ไซโลเก็บปูน 2 ถัง สายพาน ขอบบั้ง ขนาด 14”x 6 เมตร 80 ก้อน 2 HP