เครื่องจักรผลิตอาหาร

เครื่องกวนไส้ ,เครื่องคั่ว

เอนกการช่าง เครื่องรีดยาง, เครื่องจักรยาง, เครื่องตัดสับ, เครื่องจักร, เคื่องจักรผลิตปุ๋ย

คุณสมบัติ
- คั่วเกาลัด
- คั่วมะพร้าว
- คั่วกาแฟ
- กวนทุเรียน
- กวนไส้ขนมต่างๆ

รายละเอียดเครื่องจักร
- ขนาดเครื่องจักร ( ก x ย x ส ) 60 x 83 x 87 ซม.
- กระทะอลูมิเนียม 28"
- เตา KB-8
- มอเตอร์ 1/2 Hp
- กระทะเหล็กหล่อ24" สำหรับคั่วเกาลัด