เครื่องจักรผลิตอาหาร

เครื่องโม่พริกแกง

เอนกการช่าง เครื่องรีดยาง, เครื่องจักรยาง, เครื่องตัดสับ, เครื่องจักร, เคื่องจักรผลิตปุ๋ย

แบบกระทุ้งด้วยมือและแบบสกรูเกลียว

- หน้าหิน 9" กำลังการผลิต 60 Kg/ชม.
- หน้าหิน 12" กำลังการผลิต 100 Kg/ชม.
- หน้าหิน 14" กำลังการผลิต 200 Kg/ชม.