เครื่องจักรผลิตอาหาร

ถังอบความร้อน

เอนกการช่าง เครื่องรีดยาง, เครื่องจักรยาง, เครื่องตัดสับ, เครื่องจักร, เคื่องจักรผลิตปุ๋ย
คุณสมบัติ
  - อบพริก 30 kg/ครั้ง ใช้เวลา 1 ชม.
- อบถั่วลิสง 30 kg/ครั้ง ใช้เวลา 1/2 ชม.
- ระบบถังหมุนให้ความร้อนโดยใช้แก๊ส
รายละเอียดเครื่องจักร
 

- ขนาดถังอบ 60 x 100 ซม.(ถังเหล็ก หรือ สเตนเลส)
- มอเตอร์ 1/2 Hp
- ระบบท่อแก๊สและหัวเตาติดกับตัวเครื่อง