เครื่องจักรปุ๋ย

เครื่องผสมปุ๋ย รุ่น MC

เอนกการช่าง เครื่องรีดยาง, เครื่องจักรยาง, เครื่องตัดสับ, เครื่องจักร, เคื่องจักรผลิตปุ๋ย

     เป็นเครื่องผสมแบบแนวตั้งที่มีถังผสมทรงกลม เหมาะสำหรับผสมปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยเคมี, ดินปลูก, ฯลฯ

เครื่องผสม รุ่น MC มี 3 ขนาด ได้แก่
 
   MC80     มอเตอร์  3 HP 
                 ขนาดถังผสม 195 ลิตร
   MC100   มอเตอร์  5 HP
                 ขนาดถังผสม 375 ลิตร
   MC150   มอเตอร์  5 HP  
                 ขนาดถังผสม 725 ลิตร