สินค้ามือสอง

เครื่องหว่านเม็ดปุ๋ย ราคา 28,000 บาท

เอนกการช่าง เครื่องรีดยาง, เครื่องจักรยาง, เครื่องตัดสับ, เครื่องจักร, เคื่องจักรผลิตปุ๋ย


หมดปัญหาขาดแคลนแรงงาน ได้งานเร็ว หว่านปุ๋ยสม่ำเสมอ มีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมใหม่ของการบำรุงรักษาผลผลิตทางการเกษตร เพื่องานบำรุงรักษาอย่างมืออาชีพ