เครื่องจักรยาง

เครื่องรีดยางแผ่น , จักรรีดยาง รุ่น A2000

เอนกการช่าง เครื่องรีดยาง, เครื่องจักรยาง, เครื่องตัดสับ, เครื่องจักร, เคื่องจักรผลิตปุ๋ย

เป็นเครื่องรีดยางที่ใช้รีดแผ่นยางจากถาดอลูมิเนียม , ถาดพลาสติก หรือ รางเสียบได้ ในเครื่องมีระบบนวดยางจากถาดและรีดได้ในขั้นตอนเดียว

ขนาดลูกรีด 4 " x 27" จำนวน 5 คู่ ชุดนวดยาง 1 ชุด

มอเตอร์ 1/2 HP 220V ( Mitsu )

ลายของแผ่นยาง มี 2 ลายให้เลือกคือ ลายเล็ก และ ลายใหญ่

เครื่องรีดแผ่นยาง รุ่น A2000 มี 2 แบบให้เลือกคือ

1. A2000-1 ประกอบด้วย

     1. ชุดนวด       2. รีดเรียบ 4 คู่       3. รีดลาย  1 คู่

     ราคา  65,000  บาท

     ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. A2000-2 ประกอบด้วย

     1. ชุดนวด     2. รีดเรียบ 3 คู่     3. รีดลาย 2 คู่

     ราคา  70,000  บาท

     ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม

*** ข้อแตกต่างของการรีดลาย 1 คู่ และ 2 คู่

การรีดลาย 1 คู่ ( ลายเล็ก หรือใหญ่ ) จะใช้เวลาในการตากแผ่นยาง ประมาณ 7-8 วัน

การรีดลาย 2 คู่ ( ลายเล็ก หรือใหญ่ ) จะใช้เวลาในการตากแผ่นยางประมาณ 3-4 วัน