เครื่องจักรยาง

เครื่องรีดยาง, จักรรีดยาง รุ่น AT2000

เอนกการช่าง เครื่องรีดยาง, เครื่องจักรยาง, เครื่องตัดสับ, เครื่องจักร, เคื่องจักรผลิตปุ๋ย

เป็นเครื่องรีดยางที่ใช้รีดแผ่นยางจากถาดอลูมิเนียม , ถาดพลาสติก หรือ

รางเสียบได้ ในเครื่องมีระบบนวดยางจากถาดและรีดได้ในขั้นตอนเดียว

ขนาดลูกรีด 4 " x 27" จำนวน 5 คู่ ชุดนวดยาง 1 ชุด

มอเตอร์ 1/2 HP 220V ( Mitsu )

ลายของแผ่นยาง มี 2 ลายให้เลือกคือ ลายเล็ก และ ลายใหญ่

เครื่องรีดแผ่นยาง รุ่น AT2000 มี 2 แบบให้เลือกคือ

1. AT2000-1 ประกอบด้วย

     1. ชุดนวด      2. รีดเรียบ 4 คู่     3. รีดลาย  1 คู่

2. AT2000-2 ประกอบด้วย

     1. ชุดนวด    2. รีดเรียบ 3 คู่    3. รีดลาย 2 คู่

*** ข้อแตกต่างของการรีดลาย 1 คู่ และ 2 คู่

การรีดลาย 1 คู่ ( ลายเล็ก หรือใหญ่ ) จะใช้เวลาในการตากแผ่นยาง ประมาณ 7-8 วัน

การรีดลาย 2 คู่ (ลายเล็ก หรือใหญ่) จะใช้เวลาในการตากแผ่นยางประมาณ 3-4 วัน