เครื่องจักรยาง

หาเปอร์เซ็นต์น้ำยางด้วยเตาอบไมโครเวป

เอนกการช่าง เครื่องรีดยาง, เครื่องจักรยาง, เครื่องตัดสับ, เครื่องจักร, เคื่องจักรผลิตปุ๋ย

อุปกรณ์สำหรับใช้หาเปอร์เซ็นต์น้ำยาง
1.ตู้อบไมโครเวฟ 800 W
2.เครื่องชั่งดิจิตอล 300g x 0.01g
3.ถ้วยเซรามิค
4.กระปุกพลาสติกมีฝาปิด