เครื่องจักรตัด-สับ

เครื่องตัด-สับ รุ่นหน้ากว้าง 12 นิ้ว P.T.O.

เอนกการช่าง เครื่องรีดยาง, เครื่องจักรยาง, เครื่องตัดสับ, เครื่องจักร, เคื่องจักรผลิตปุ๋ย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.สามารถตัด-สับ ต้นข้าวโพด หญ้า ฟาง อ้อยทางปาล์ม ทางมะพร้าว กระถิน และอื่นๆ ได้
2.การตัด-สับ สามารถตัด-สับได้ชั่วโมงละ 3-5 ตันต่อชั่วโมง แล้วแต่ความยาวของชิ้นงาน
3.ความยาวของชิ้นงานไม่จำกัด แล้วแต่ผู้ใช้ต้องการ
4.ใช้เพลาปั้นอำนวยกำลังจากรถแทรกเตอร์ (P.T.O.)
5.ตัวเครื่องมีขนาด 210x220x250 ซ.ม.
6.มีปล่องพ่นสูง
7.สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยใช้หางไถรถแทรกเตอร์
8.น้ำหนักของตัวเครื่อง ไม่รวมต้นกำลัง 570 กิโลกรัม
9.เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
10.ผลิตในประเทศไทย