เครื่องจักรตัด-สับ

เครื่องตัด-สับ รุ่นหน้ากว้าง 12 นิ้ว สามล้อใหญ่

เอนกการช่าง เครื่องรีดยาง, เครื่องจักรยาง, เครื่องตัดสับ, เครื่องจักร, เคื่องจักรผลิตปุ๋ย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.สามารถตัด-สับ ต้นข้าวโพด หญ้า ฟาง อ้อย ทางปาล์ม ทางมะพร้าว กระถิน และอื่นๆ ได้
2.การตัด-สับ สามารถตัด-สับได้ 3-4 ตัน/ชั่วโมง การวางวัตถุดิบแบบต่อเนื่อง (แล้วแต่ความยาวของชิ้นงาน)
3.ความยาวของชิ้นงานที่ตัด-สับออกมาโดยประมาณ 0.5-. ซ.ม.
4.ใช้ความเร็วรอบในการทำงาน 800-900 รอบ/นาที
5.มีใบมีดในการตัด-สับ 16 ใบมีด
6.มีปล่องพ่นสูง
7.ใช้มอเตอร์ขนาด 15 แรงม้าขึ้นไป
8.ใช้เครื่องยนต์ตั้งแต่ขนาด 16 แรงม้าขึ้นไป
9.น้ำหนักของตัวเครื่องไม่รวมตันกำลัง โดยประมาณ 700 กิโลกรัม
10.สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยล้อ 3 ล้อใหญ่
11.เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
12.ผลิตในประเทศไทย