เครื่องจักรยาง

เครื่องรีดยาง , จักรรีดยาง รุ่น A2005

เอนกการช่าง เครื่องรีดยาง, เครื่องจักรยาง, เครื่องตัดสับ, เครื่องจักร, เคื่องจักรผลิตปุ๋ย

เป็นเครื่องรีดยางที่ใช้รีดแผ่นยางจาก รางเสียบ (ตะกงปูน)หรือยางที่ผ่านการนวดจากเครื่องนวดมาแล้วจึงจะเข้ารีดเป็นแผ่นบางในเครื่องรุ่นนี้ได้

ขนาดลูกรีด 4 1/2" x 27" จำนวน 5 คู่

มอเตอร์ 1 HP 220V ( Mitsu )

ลายของแผ่นยาง มี 2 ลายให้เลือกคือ ลายเล็ก และ ลายใหญ่

เครื่องรีดแผ่นยาง รุ่น A2005 มี 2 แบบให้เลือกคือ

1. A2005-1 ประกอบด้วย 

    รีดเรียบ 4 คู่       รีดลาย  1 คู่

  2. A2005-2 ประกอบด้วย

     รีดเรียบ 3 คู่       รีดลาย 2 คู่

*** ข้อแตกต่างของการรีดลาย 1 คู่ และ 2 คู่

การรีดลาย 1 คู่ ( ลายเล็ก หรือใหญ่ ) จะใช้เวลาในการตากแผ่นยาง ประมาณ 7-8 วัน

การรีดลาย 2 คู่ ( ลายเล็ก หรือใหญ่ ) จะใช้เวลาในการตากแผ่นยางประมาณ 3-4 วัน